Magnetree Books แนะนำ 6 Tips ช่วยโปรเจคระดมทุนให้สำเร็จ

Magnetree Books เป็นผู้จัดทำหนังสือเด็กที่มีความพิเศษ คือ มีการใช้แผ่นแม่เหล็กเป็นสื่อร่วมกับหนังสือ และแผ่นแม่เหล็กดังกล่าวจะเป็นรูปของคนในครอบครัวของคุณเองด้วย!

ผู้ก่อตั้ง คือ Josie และ Ronny เป็นทั้งเจ้าของและผู้เขียนหนังสือของ Magnetree ซึ่งทั้งสองคน ตัดสินใจจัดทำแคมเปญระดมทุน Crowdfunding สำหรับ Order แรกของหนังสือชุดนี้ โดยมีเหตุผลในการระดมทุน คือ

  1. เพื่อกำหนดระยะเวลาระดมทุน ให้ทันช่วงการช้อปปิ้งวันหยุด
  2. เพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ของตัวเองในกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น
  3. เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า Brand Awareness และได้ประโยชน์จากการทำการตลาดบน Crowdfunding

 

ทั้ง Josie และ Ronny ทำงานอย่างหนัก เพื่อเตรียมการขึ้นแคมเปญ Crowdfunding และสรุปให้ฟังว่า ก่อนขึ้นโปรเจคนั้น คุณควรจะเตรียมความพร้อมทั้ง 6 เรื่องสำคัญ นี้ ให้เรียบร้อย

  1. Brand Identity หรือ การกำหนดเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้คนเห็นภาพที่ชัดเจนของบริษัทและความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  2. Community ก่อนขึ้นแคมเปญ ทาง Magnetree Books มีการจัด focus group สำหรับกลุ่มเป้าหมายกว่า 100 คน เพื่อให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อผลิตภัณฑ์ โดยมีการแจกหนังสือให้เป็นการขอบคุณด้วย ทาง Josie บอกว่า การทำแบบนี้ นอกจากจะได้รับความเห็นหรือไอเดียใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนที่เหนียวแน่นอีกด้วย
  3. Video ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขึ้นระดมทุนเลย ไม่ว่าคุณจะถ่ายด้วยคลิปมือถือง่ายๆ หรือถ่ายจากกล้องโปรก็เถอะ ที่สำคัญคือ คนจะสนใจและเข้าถึงคุณได้จากเรื่องราวที่คุณนำเสนอ คนอยากรู้ถึงแรงบันดาลใจ จนถึงสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ และคุณจะนำเงินระดมทุนที่ได้ไปทำอะไรต่อ
  4. PR ตัวอย่างที่น่าสนใจของ Magnetree Books คือ การทำ PR ตั้งแต่ยังไม่เริ่มขึ้นแคมเปญ โดยเริ่มจากการเลือก Blogger ที่เกี่ยวกับคุณแม่และเด็ก ไว้ 60 คน และมีการติดต่อส่งข้อมูลแคมเปญและ VTR ให้แต่ละคนแบบส่วนตัว ซึ่งการทำ PR แบบนี้ คุณควรจะทำให้ได้มากที่สุดก่อนขึ้นแคมเปญด้วย
  5. Create your campaign มี Tips อีกเล็กๆ น้อยๆ เช่น อย่าลืมคิดค่าส่งสินค้าในการกำหนดรางวัล การกำหนดวันส่งมอบที่เป็นไปได้ และให้ใส่รูปภาพผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดด้วยเยอะๆ
  6. Launch your campaign พอเริ่มโปรเจคแล้ว สำคัญที่สุดคือ บอกต่อ และกระจายข่าวออกไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ ทั้งผ่านการสื่อสารทางตรง ผ่าน Social media หรือแม้แต่การเสียค่าโฆษณา เพื่อให้แคมเปญของเราสื่อไปถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด

อ้างอิง:

1) www.shopify.com, “6 Tips for Launching a Successful Crowdfunding Campaign”

2) www.magnetree.ca

Share this post