โครงการ Kickstart with mai ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในที่สุด งานโรดโชว์โครงการ Kickstart with mai ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ได้สิ้นสุดลงไป ต้องขอขอบคุณน้องๆ ชมรม KMUTT Entrepreneurs Club และอาจารย์จากมจธ.ทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้ค่ะ 🙏🏻😁  ทาง MEEFUND หวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจกันถ้วนหน้านะคะ

👉🏻Next station : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ม.ค. 14.30-20.00 น.

แชร์เรื่องนี้