World Intellectual Property Day

ภาพจากงาน World Intellectual Property Day จัดโดย U.S. Commercial Service, Thailand งานนี้คุณโทนี่ ณัฐสร บุญถนอม ผู้ร่วมก่อตั้ง MEEFUND ของเราได้ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ด้วย

แชร์เรื่องนี้