จะดีแค่ไหนถ้า.. ผู้มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน มี “ที่” ที่เปิดโอกาสให้สามารถบอกเล่าเรื่องราว แบ่งปันความฝัน และเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมสนับสนุนให้ฝันนั้นได้เป็นจริงได้ MEEFUND.com จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจร่วมกันของทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่อยากเห็นปรากฎการณ์ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ให้เกิดขึ้นในเมืองไทย จากการระดมทุน (Crowd Funding) ผ่านระบบออนไลน์ที่มีศักยภาพและน่าเชื่อถือ เราอยากเห็นไอเดียดีๆ ที่จะไม่ได้เป็นแค่ไอเดียหรือความฝันอีกต่อไป เพราะ MEEFUND จะเข้ามาเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยง ‘มือ ของ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน’ ให้มาเจอกับ ‘มือ ของ ผู้ที่ชื่นชอบ’ ที่พร้อมสนับสนุน และหยิบยื่นโอกาสให้ความฝันเหล่านั้นเป็นความจริงขึ้นมา

ด้วยกลไลการทำงานของ MEEFUND Crowd Funding จะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของการสร้างสรรค์ผลงานไปจากเดิม ให้ผู้มีไอเดียดีๆ ได้มีช่องทางการสื่อสารความฝัน ได้รับรู้ผลตอบรับ และได้รับเงินสนับสนุนเพื่อไปสร้างผลงานก่อน ส่วนผู้ที่ชื่นชมผลงานก็จะได้เห็นไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพของ MeeFund จะช่วยคัดกรองผลงานที่สร้างสรรค์ และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business consultancy) เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานก่อนขึ้นระดมทุนกับเรา ถ้าคุณมีไอเดียดีๆ มีฝันที่จะทำ.. มาร่วมสร้างโปรเจคมันส์ๆ กับ MEEFUND


MEEFUND.com

เริ่มต้นฝันไปด้วยกัน
ณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา

ณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา

ผู้ก่อตั้ง & ประธานกรรมการบริหาร, MEEFUND

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ ที่ผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัว ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมเพื่อสุขภาพ เจ้าของตราสินค้า Wel-B ล่าสุดกับรางวัล Prime Minister's Export Award 2015 สาขา Top Thai Brand ซึ่งจำหน่ายทั่วประเทศไทย และอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

นิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์

นิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์

ผู้ก่อตั้ง, MEEFUND

ที่ปรึกษาอาวุโส มีประสบการณ์ยาวนานในงานให้คำปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์, บริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล และเป็นอาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน Leadership ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Business Development and Marketing Director ที่ DDI นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การบริหารธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง Kensington International kindergarten


เจษฎา สุขทิศ

เจษฎา สุขทิศ

ผู้ก่อตั้ง, MEEFUND

ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจจัดการลงทุน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน INFINITI Global Investors ทำธุรกิจด้าน Private Wealth Management จัดพอร์ตการลงทุนแบบ active หาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกให้กับนักลงทุน โดยก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ CIO ให้กับ CIMB-Principal Asset Management นอกจากนี้ คุณเจษฎายังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงเขียนบทความด้านการลงทุนใหักับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com และเป็นผู้ก่อตั้งเวบไซต์ FundManagerTalk.com


สุทธิศักดิ์ พิพัฒนติกานันท์

สุทธิศักดิ์ พิพัฒนติกานันท์

ผู้ก่อตั้ง, MEEFUND

นักธุรกิจผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของ Wel-B รับผิดชอบดูแล กระบวนการผลิต การจัดการโรงงาน และระบบคุณภาพทั้งหมด ประสบการณ์ตรงในเรื่องมาตรฐานการจัดการโรงงาน และระบบคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการตรวจรับรองระบบ ให้กับธุรกิจอาหารต่างๆ


พรภัค สุขทิศ

พรภัค สุขทิศ

ผู้ก่อตั้ง, MEEFUND

ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการบริหารจัดการ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Project Manager ที่ FPRI Advisory และนอกจากงานที่ปรึกษาแล้ว ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์/การบริหารจัดการองค์กรให้กับหน่วยงานต่างๆ และเป็นผู้เขียนคอลัมภ์ Cash Clever ด้านการบริหารการเงิน การลงทุนส่วนบุคคล เผยแพร่ในวารสาร


กสิณ สุธรรมมนัส

กสิณ สุธรรมมนัส

Co-Founder, MEEFUND

ผู้ผันตัวเองจากนักพัฒนาโปรแกรมสู่เส้นทางสายอาชีพผู้จัดการกองทุน ปัจจุบันได้ร่วมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน INFINITI เห็นภาพหลายๆธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงเติบโต ผู้มีความฝันที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับสังคมนักคิด ที่ๆนักประดิษฐ์มาอยู่รวมกันเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมดีๆให้เกิดขึ้น นวัตกรรมที่ทำให้โลกใบนี้ดีกว่าเดิม


ถิรนันท์ สงวนจีน

ถิรนันท์ สงวนจีน

Business Development, MEEFUND

จากพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ภายใต้กรอบและกฏเกณฑ์ ได้ผันตัวเองมาเป็น Business Development จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำเเนะนำและให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนมวลชน (Crowdfunding) ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการจะทำให้ Crowdfunding เมืองไทยมีประสิทธิภาพ และให้ประสิทธิผลไม่แพ้ระดับโลก


ปาริชาติ สุธรรมาภิวัฒน์

ปาริชาติ สุธรรมาภิวัฒน์

Developer, MEEFUND

นักพัฒนาโปรแกรม ที่มากับคำนิยามที่ว่า เรามาเพื่อพัฒนา พัฒนา.. มันต้องดีขึ้น ถ้าคุณคิดว่าทำได้ เราก็สร้างโปรแกรมให้ได้