Magnetree Books แนะนำ 6 Tips ช่วยโปรเจคระดมทุนให้สำเร็จ

Magnetree Books เป็นผู้จัดทำหนังสือเด็กที่มีความพิเศษ คือ มีการใช้แผ่นแม่เหล็กเป็นสื่อร่วมกับหนังสือ และแผ่นแม่เหล็กดังกล่าวจะเป็นรูปของคนในครอบครัวของคุณเองด้วย!

ผู้ก่อตั้ง คือ Josie และ Ronny เป็นทั้งเจ้าของและผู้เขียนหนังสือของ Magnet...

A bag that’s carry your life

ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับทีมนักออกแบบกลุ่มหนึ่งใน San Francisco ที่เรียกตัวเองว่า Peak Designการติดต่อจาก Tray Ratcliff นักถ่ายรูปชื่อดังในประเทศ New Zealand มายังทีมทำให้การออกแบบกระเป๋าสะพายได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเช...

FinTech (ฟินเทค) คืออะไร

ชื่อ FinTech มีที่มาจากคำว่า Financial และ Technology แปลตรงตัวได้ว่า เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน  หรือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมตู้ ATM ที่ช่วยให้คนกดเงินสดได้สะดวก เพียงแค่มีบัตร, บัตรเครด...