เกี่ยวกับโครงการนี้

ABOUT ME

I'm new face for Beauty blogger in Thailand. I did most of my content in English. On my Youtube channel will be in English. 80% of my Facebook Page are in English and Thai. I don't have any sponsor so I started my blog from my passion for makeup and supporting from FRIENDS & FAMILIES. Without them I'm nothing. I wasn't really confident about myself and still not but I'm willing to try and make a different. I'm in love with red lipstick. I'm a girl who into makeup and learn everything from the scratch. It's not that hard to start doing what you love but it's really hard to make it big to the world. Never stop dreaming. NEVER.

WHY AND WHAT I NEEDED FOR SUPPORT

I'm looking for a support on content and online marketing where I can find organic reach and etc. I do know what I want to create content but sometimes it's not mainstream so I would love to have consultant on that field. Also I have very limited budget to purchase item for my blog if you guys can help I would be much appreciate.

WHY SHOULD I HELP YOU

I can guarantee you 200% of effort back. I'm one of the person that will do anything for what I love especially when someone help me out and expect great respond back I'm your person.

WHERE THE MONEY GOES

- Supermom (Big Daughter) 26 Makeup Brush (THB 4,550)

 

**** Please be informed that the reward will be available in Bangkok only (except Postcard Collection of Makeup)

 

ความเสี่ยงและความท้าทาย

CHALLENGES AND OBSTACLE

You will be on one of a kind roller coaster with me on this trip. I can tell you now that it'll not be fun but I can guarantee it will be your one life experience. And I'm a hard worker, responsible person, and I don't take people for granted or take advantage.

สอบถามข้อมูล

-- ไม่มีข้อมูล --

สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถลงความเห็น ถ้าคุณมีคำถาม , ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น


ผู้สนับสนุนโครงการนี้บางส่วน