เกี่ยวกับโครงการนี้

ทางเทศบาลท่าโขลงได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุ ให้มาทำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายร่วมกัน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนอยู่ในระหว่างการจัดตั้ง แต่เนื่องจากงบประมาณจากทางภาครัฐที่เข้ามาช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุมีจำกัด ทั้งยังขาดแคลนปัจจัยสำคัญในหลายๆด้าน ทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ โดยในขณะนี้ทางโรงเรียนมีเพียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 2 ท่าน และนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วยกันดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุเป็นครั้งคราวเท่านั้น

 

ด้วยเหตุนี้ทางโครงการ ELDERCISE จึงมีแนวคิดที่จะหารายได้มาช่วยผู้สูงอายุในชุมชนแบบยั่งยืน จึงมาระดมทุนกับโครงการ MEEFUND เพื่อเปิดร้านขายอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุออนไลน์ อาทิเช่น รถเข็นช่วยเดิน ไม้เท้า เก้าอี้นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงอายุ ราวพยุงตัวภายในห้องน้ำ เก้าอี้อาบน้ำหรับผู้สูงอายุ ราวจับกันลื่นสำหรับโถสุขภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะทำการขายผ่านทางเพจเฟสบุค ในราคาที่เหมาะสมwww.facebook.com/eldercise โดยจะมีทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเครื่องมือที่ผลิตได้เองในประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้ การสั่งซื้อและการผลิตทางเครื่องมือแพทย์จากอาจารย์และนักศึกษาในศูนย์ Creative Engineering Design and Development Center คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ทาง ELDERCISE จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมการแพทย์ รวมถึงแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย อีกทั้งทางโครงการยังมีแนวคิดที่จะสร้างเพจนี้ให้เป็นเพจสังคมผู้สูงอายุออนไลน์ เพื่อเป็นศูนย์กลางรับความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด และเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุอีกด้วย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายต่อเดือน 50% จะเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้มานำออกกำลังกาย ค่าอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ อาทิเช่น เสื่อโยคะ ไม้พลอง เครื่องปั่นจักรยานสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง มีผู้ดูแล โดยผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยโครงการELDERCISE จะให้การช่วยเหลือชุมชนผู้สูงอายุในเทศบาลท่าโขลงเป็นที่แรก และหากโครงการประสบผลสำเร็จจะให้การช่วยเหลือสู่สังคมอื่นๆต่อไป รวมทั้งจะขอเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆที่สนใจจะทำโครงการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุแบบยั่งยืนค่ะ

ทางโครงการขอรับประกันความพึงพอใจและจะจัดส่งให้ทุกท่านถึงบ้าน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สนับสนุนทุกท่านจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะ หากระดมทุนสำเร็จ จะทำการเปิดร้านผู้สูงอายุออนไลน์และพร้อมทำการขายภายใน 30 วัน ส่วนของรางวัลสำหรับผู้สนับสนุนโครงการจะทำการจัดส่งให้ถึงบ้านภายใน 60 วัน นับจากวันที่ระดมทุนสำเร็จค่ะ  ช่วงเวลาระดมทุน 24 มีนาคม ถึง 24 กรกฎาคม 2560

 

ในการนี้โครงการELDERCISE ขอขอบคุณรองนายกเทศบาลท่าโขลงคุณจันทร์ทิรา ทองปราง ผู้บริหารของเทศบาลท่าโขลงทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ที่ร่วมวางแผนโครงการ ประชาสัมพันธ์ ลงชุมชน และให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเราอย่างอบอุ่น  ทางโครงการELDERCISEมีกำลังกายและกำลังใจขึ้นมาก ขอบคุณมากนะคะ:)

ที่ตั้ง: โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง 99 หมู่ 12 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

หมายเลขติดต่อสอบถาม 081-987-2522, 02-529-0500

 

 

ความเสี่ยงและความท้าทาย

สอบถามข้อมูล

-- ไม่มีข้อมูล --

สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถลงความเห็น ถ้าคุณมีคำถาม , ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น


ผู้สนับสนุนโครงการนี้บางส่วน