เกี่ยวกับโครงการนี้

ชื่อของ สุเทพ กฤษณาวารินทร์ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะช่างภาพสารคดีคนไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ผู้มีผลงานการทำงาน เกี่ยวกับงานสื่อสารคดีเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า ช่างภาพสารคดีที่ดีต้องเป็นผู้สังเกตที่รู้ผิดรู้ชอบต่อสังคม สร้างสรรค์เป็นงานสารคดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยการทำงานสารคดีของคุณสุเทพนั้นใช้เวลายาวนานเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อเรื่อง ที่ทำ และสร้างความเชื่อใจกับชุมชนที่เข้าไปทำงานอยู่ เพื่อให้ได้ภาพที่ทรงพลัง เกิดการสร้างสรรค์เรียงร้อยทางสารคดีเชิงลึก

แต่มากไปกว่านั้น คุณสุเทพ มีความตั้งใจและพยายามหาโอกาสที่นำผลงานไปนำเสนอ และหาความร่วมมือกับองค์กร เอกชน นักวิชาการต่างๆ เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ หรือเพื่อช่วยเป็นกลไลในการอธิบาย และให้ความรู้กับผู้คน ว่ามันเกิดอะไรขึ้น!

คุณสุเทพ ร่วมกับกลุ่มช่างภาพสารคดี ซึ่งเรียกตัวเองว่า PhotoJourn ซึ่งเป็นเหมือนสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวการทำงานสารดคี และเพื่อเผยแพร่งานสารคดี ได้วางแผนการจัดงาน “เทศกาลสารคดี” ครั้งสำคัญขึ้นในประเทศไทย โดยกำหนดรูปแบบของงานไว้ 3 วัน ใน 3 สถานที่ ซึ่งในแต่ละสถานที่ก็จะจัดในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป และจะมีงานที่เป็นส่วนย่อยๆ ประกอบด้วย งานแสดงภาพถ่ายส่วนหนึ่ง มีงานที่เป็นการฉายขึ้นจอ หรือ slide show ส่วนหนึ่ง และมีรูปแบบของการจัด Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมในงานอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งกับผู้ร่วมงานหรือช่างภาพที่สนใจจะทำงานทางด้านงานสารคดี

ในการจัดงานครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้ช่างภาพด้านสารคดีมีโอกาสและมีพื้นที่สำหรับเผยแพร่ผลงานให้ได้รับรู้ และสำหรับคนทั่วไป ก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้น และตระหนักว่า เราจะร่วมกันแก้ปัญหาได้ยังไง

Special Reward only on MEEFUND

เพื่อตอบแทนผู้ที่ร่วมสนับสนุนการจัด “เทศกาลสารคดี” จะได้รับรางวัลตอบแทนที่หาเฉพาะในงานนี้เท่านั้น อาทิ

  • ภาพผลงานที่ยอดเยี่ยมที่คัดสรรจากทีมงาน PhotoJourn ถ่ายทอดลงบนโปสการ์ด และเสื้อยืด รุ่น Limited edition
  • หนังสือภาพชุด “สี่พันดอน” โดยสุเทพ กฤษณาวารินทร์ ผลงานที่ใช้เวลาหลายปีในการเก็บเรื่องราวที่ถ่ายทอดชีวิตคนหาปลาและระบบนิเวศน์ที่สี่พันดอน ทางภาคใต้ของลาวที่มีวิธีหาปลาที่น่าสนใจ จากวิธีการที่ดูอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นการหาปลาในน้ำตกหรือกลางกระแสน้ำเชี่ยวกราก การใช้หลี่อันเป็นเครื่องมือจากภูมิปัญญาที่หาดูที่ไหนไม่ได้ ที่สำคัญผลงานสะท้อนความสำคัญของพื้นที่แม่น้ำโขง ซึ่งมีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สำหรับคนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำโขงเป็นหลักในการอุปโภคบริโภค คุณจะได้เห็นการอยู่ร่วมกับสายน้ำกับธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
  • พิเศษสุดกับการร่วม Workshop 7 วัน ในภาพถ่ายสารคดีกับ สุเทพ กฤษณาวารินทร์ และทีมงาน PhotoJourn ซึ่งเป็น Workshop ครั้งที่จัดนานที่สุดที่เคยจัด

ให้โอกาสพวกเรา.. ร่วมสร้างความเข้าใจ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อสังคมที่ดีขึ้นกันนะครับ

ความเสี่ยงและความท้าทาย

สอบถามข้อมูล

-- ไม่มีข้อมูล --

สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถลงความเห็น ถ้าคุณมีคำถาม , ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น


ผู้สนับสนุนโครงการนี้บางส่วน