เกี่ยวกับโครงการนี้

วัตถุประสงค์ในการระดมทุน

ค่ายสาดศิลป์อาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2 เป็นโครงการค่ายอาสาที่จัดโดยการรวมกลุ่มของนักศึกษาโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชามีเดียอาตส์เเละมีเดียทางการเเพทย์เเละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยพวกเรารวมตัวด้วยใจโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ใช้ประสบการณ์เเละวิชาที่ได้ศึกษามานี้มอบความสุขเเละเเรงบรรดาลใจในการทำงานเเละการใช้ชีวิตผ่านทางศิลปะ เพราะศิลปะสามารถมอบความสุขเเละเเรงบรรดาลใจเข้าไปเติมเต็มหัวใจแก่น้องๆเเละชาวบ้านป่าเด็งใต้ได้ พวกเราใช้หัวใจ เข้าไปซ่อมหัวใจ เเละพัฒนาความเป็นอยู่ของน้องๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความสุขชั่วคราว เเต่เป็นการเยียวยาเเละฟื้นฟูความสุขของทั้งผู้รับเเละผู้ให้ไปพร้อมๆกัน โดยค่ายจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561 

แต่เนื่องจากสมาชิกค่ายมีจำนวนมากขึ้นกว่าในโครงการค่ายสาดศิลป์ อาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1 และสมาชิกโดยส่วนใหญ่คือ เด็ก ดังนั้น อาหารที่เพียงพอต่อสมาชิกทุกคน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่เงินสนับสนุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ เงินจากการเปิดกล่องรับบริจาคของน้อง ๆ ผู้จัดค่าย ไม่เพียงพอที่จะใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารสำหรับสมาชิกค่าย กว่า 80 ชีวิต การระดมทุนครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อนำเงินระดมทุนจำนวน 10,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านค่าอาหารให้กับสมาชิกค่ายทุกคน และหากได้รับเงินระดมทุนมากกว่า 10,000 บาท จะนำไปบริจาคให้กับ บ้านพักพิงเด็กนักเรียน บ้านป่าเด็งใต้ เพื่อการดำเนินการด้านอื่นๆ สืบไป

รายละเอียดของกิจกรรมในโครงการค่ายสาดศิลป์ อาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2

- ทำความสะอาดสถานที่และปรับปรุงทัศนียภาพ สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ เราได้กำหนดให้ในวันแรกของการทำกิจกรรม สมาชิกค่ายรวมถึงคนในชุมชน ร่วมมือกันทำความสะอาดพร้อมตีเส้นสนามเอนกประสงค์ และทำการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำ โดยการล้างขัดทำความสะอาดเปลี่ยนลูกบิดเเละประตูห้องน้ำ รวมถึงทาสีสื่อการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพภายในอาคารหอนอนชายหญิง พร้อมโถงหน้าบ้าน และภายนอกอาคาร

 

-จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด รวมถึงจัดเวิคช็อปศิลปะผ้ามัดย้อม เพื่อเสริมทักษะการทำงานทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  โดยจัดการสอนศิลปะเด็กเชิงสร้างสรรค์เสริมสร้างจินตนาการและความกล้าแสดงออก รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะผ้ามัดย้อม เพื่อให้เกิดทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำผ้ามัดย้อมที่น้องๆทำนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำเงินรายได้กลับมาสมทบทุนสนับสนุนแก่ศูนย์พักพิงเด็กบ้านป่าเด็งใต้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

-กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กๆที่อาศัยในศูนย์พักพิงเด็กบ้านป่าเด็งใต้

โดยปกติ เด็กในศูนย์พักพิงเด็กบ้านป่าเด็งใต้จะมีการเก็บพืชผักจากบริเวณที่อยู่อาศัยมาทำอาหารกันเอง แต่ด้วยความขาดแคลนทำให้ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ทางคณะจึงมีการทำอาหารเลี้ยงเป็นจำนวน 6 มื้อ ตามเวลาที่ได้เข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเสริมสร้างโภชนาการที่ครบถ้วนแก่เด็กๆที่พักพิงอยู่ในศูนย์พักพิงเด็กบ้านป่าเด็งใต้

 

- กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เล่นเกมร่วมกับพี่ค่าย

หลังจากทานข้าวเย็นเสร็จ พี่ๆจะรวมน้องๆที่พักอยู่ ณ บ้านพักพิงเด็กนักเรียน บ้านป่าเด็งใต้ เพื่อจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการร้องเพลงและเกมสันทานาการ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่เเละน้องๆ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมและเสริมความกล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นการผ่อนคลายให้กับน้องๆหลังจากการเรียนช่วงในเช้า

 

-มอบอุปกรณ์วาดภาพที่ได้จากการรับบริจาคแก่น้องๆ

ในวันสุดท้ายก่อนพิธีปิด พวกเรามีการมอบอุปกรณ์ด้านศิลปะ เช่น ดินสอสี กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุดวาดภาพ ยางลบ เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ศิลปะเพื่อสร้างเสริมจินตนาการและพัฒนาการของเด็กๆบ้านป่าเด็งใต้ให้เติบโตสมวัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมถึงมอบสิ่งของที่ได้จากการระดมทุนและการรับบริจาค อาทิ เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ยารักษาโรค อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลโครงการค่ายสาดศิลป์ อาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 1 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://horizonkmutt.blogspot.com/2017/08/1-1-22-24.html

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดยพวกเราอยากส่งมอบความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดของการเป็นผู้ให้นี้แก่ทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการหรือส่งรายละเอียดการส่งของเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ แฟนเพจ สาดศิลป์

 

ความเสี่ยงและความท้าทาย

สอบถามข้อมูล

-- ไม่มีข้อมูล --

สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถลงความเห็น ถ้าคุณมีคำถาม , ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น


ผู้สนับสนุนโครงการนี้บางส่วน