เกี่ยวกับโครงการนี้

สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับผม

โครงการชื่อ "Stardy สานฝัน"

เป็นที่รู้กันดีว่าในระบบการศึกษาไทยยุคหลังๆ มานี้ถ้ามองข้ามเรื่องของความแตกต่างของโรงเรียนไป ก็จะเห็นชัดว่าหลักสูตรการศึกษาไทย กับข้อสอบ มันไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่ ประหนึ่งว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่เรียนพิเศษ เราจะไม่มีวันทำข้อสอบ GAT/PAT ได้เลย หลายคนถึงกับเอ่ยปากว่า มั่นใจว่าตั้งใจเรียนในห้องตลอดเวลา แต่ไม่เคยเจอแบบข้อสอบ PAT เลย ทำให้เด็กไทยหลายคนต้องเสียโอกาสไปอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนพิเศษนั่นเอง

นอกจากนี้ในการเรียนการสอนในสถานที่ที่เราไปเช่ามา ก็จะมีการบันทึกวีดิโอเอาไว้เพื่อส่งต่อให้กับเด็กยากไร้ที่อยู่ต่างจังหวัด ให้มีโอกาสได้เรียนกับติวเตอร์คุณภาพจากพี่ๆ นิสิต
โครงการ Stardy สานฝันจึงเกิดขึ้นเพื่อมาติวให้กับน้องๆ ฟรี!! สำหรับคนที่ขาดซึ่งทุนทรัพย์นั่นเอง
วิสัยทัศน์ของ Stardy คือพัฒนาการศึกษาของโลก โดยเริ่มจากภายในประเทศไทยก่อน
จะเป็นองค์กรเอกชนที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทย เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เนื่องด้วยต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ปัจจุบันเราไม่สามารถตอบสนองนักเรียนในทุกกลุ่มได้ ทำให้เรามีสอนอยู่แค่ 3 วิชาหลัก
คืออังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ซึ่งด้วยทุนที่จำกัดก็ทำให้ไม่มีกำลังที่จะจ้างเพิ่ม ทำให้ปัจจุบันโครงการดำเนินไปอย่างเรื่อยๆ ซึ่งอาจทำให้กินเวลานานจนเกินไป

สำหรับเงินลงทุนที่ได้รับจะถูกใช้จ่ายดังต่อไปนี้

  1. ค่าบันทึกวีดิโอ และตัดต่อ
  2. ค่าเช่าสถานที่
  3. ค่าผู้สอน
  4. ค่าประชาสัมพันธ์
  5. ค่าบันทึกสื่อ และจัดส่ง

โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่อยู่ประมาณ 500 บาทต่อคลิป 1 ชั่วโมง (รวมทุกค่า) ดังนั้นเพื่อกระจายโอกาสสู่กลุ่มคนทั่วไป เราจึงจำเป็นต้องการเงินทุนจำนวนมาก ขั้นต่ำดังนี้

  • 50,000 บาท สำหรับ คลิปวีดิโอ 100 ชั่วโมง ครอบคลุมวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
  • 75,000 บาท สำหรับ คลิปวีดิโอรวมอีก 50 ชั่วโมง ของวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์
  • 100,000 บาท สำหรับ คลิปวีดิโอรวมอีก 50 ชั่วโมง ของวิชา ภาษาไทย และสังคมศึกษา
  • 150,000 บาท สำหรับคลิปวีดิโอรวม 100 ชั่วโมง ติวเข้มตะลุยโจทย์ ของวิชาสอบ O-NET / GAT - PAT / 9 วิชาสามัญ
  • 200,000 บาท สำหรับคลิปวีดิโอเพิ่มเติม 100 ชั่วโมง สำหรับหมวดภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน

สำหรับผู้ที่บริจาคครบ 2,000 บาท ทุกท่านจะได้รับ VIP Account ใช้สำหรับดาวน์โหลดวีดิโอฟรีจำนวน 100 ชั่วโมง และส่วนลด 50% สำหรับชั่วโมงถัดไป ตลอดระยะเวลา 1 ปี

ความเสี่ยงและความท้าทาย

(ไม่มี)

สอบถามข้อมูล

-- ไม่มีข้อมูล --

สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถลงความเห็น ถ้าคุณมีคำถาม , ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น


ผู้สนับสนุนโครงการนี้บางส่วน